17 июня 2013
22:57:51
Война глазами очевидца. Вся правда о том, кто затеял бойню в Южной Осетии
Итальянские ловушки для доверчивых туристов
...раскрыть некоторые страницы того, что еще недавно было священной тайной...
Что делает преступников неуязвимыми, а восстановление утерянных прав на жилье – призрачным? Аферы с квартирами
• Родители не обязаны сдавать деньги в школу
• Журналисты и «силовики»: враги или партнеры?
• ...И пусть боятся бандиты! - 4
• Вербуй меня по-китайски!
Главная
Национальная безопасность
Правовая безопасность
Психологическая безопасность
Личная безопасность
Юридическая консультация
История преступлений
Тренинги
Консалтинговое бюро
Что такое САН?
О нас
Украинская милиция меняет свой имидж
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ з формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ України на 2013-2014 роки
Підвищення ефективності діяльності системи МВС передбачає налагодження партнерських відносин між її працівниками і населенням. Тому рівень довіри громадян до органів внутрішніх справ є одним з головних критеріїв оцінювання їх роботи.

На сьогодні громадська думка щодо діяльності ОВС має чималу негативну складову. Вона нівелює позитивний  соціальний ефект від роботи органів внутрішніх справ у цілому, затьмарює численні прояви професіоналізму, самовідданості та героїзму їх працівників.

Міністерством внутрішніх справ уживаються заходи щодо подолання негативних тенденцій у стосунках з громадянами: створюється прозора система обліку їх звернень та  оперативного реагування на них, долається підґрунтя гонитви за показниками, розширюється суспільний діалог, зокрема через громадські ради при МВС, ГУМВС, УМВС, удосконалюються система добору кадрів і запобігання корупції, форми інформування громадян про діяльність міліції.

Разом з тим необхідний комплекс додаткових заходів щодо закріплення сприятливих тенденцій у роботі органів внутрішніх справ, руйнування стереотипної негативної громадської думки про їх діяльність та формування позитивного образу міліціонера як професіонала, готового в скрутних обставинах прийти на допомогу людям.

Визначення і реалізація таких заходів є метою цього плану. Його завдання – розширення в інформаційному просторі сегменту об'єктивних відомостей про діяльність органів внутрішніх справ, удосконалення форм взаємодії МВС з громадянами, зокрема шляхом активізації співпраці щодо  охорони правопорядку та профілактики злочинності, підвищення рівня правосвідомості суспільства, покращання (з урахуванням міжнародного досвіду) зовнішнього та  внутрішнього іміджу органів внутрішніх справ.

 1. Підвищення соціальної орієнтованості діяльності ОВС, подолання негативних явищ у роботі,  зміцнення взаємодії з громадськістю.

1.1. Для недопущення фактів неправомірних дій працівників органів внутрішніх справ стосовно громадян приділяти особливу увагу відповідним аспектам роботи під час комплексних інспектувань, контрольних перевірок, зокрема раптових, спрямовувати на це діяльність мобільних груп. За фактами порушень організовувати ретельні службові розслідування з ужиттям заходів реагування до винних.

Головний штаб, структурні підрозділи

апарату МВС,  ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

1.2. З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян про кримінальні правопорушення та інші події здійснити організаційні та технічні заходи щодо модернізації програмно-апаратного комплексу  телекомунікаційного обладнання по спецлінії «102» чергових частин органів внутрішніх справ.

 

ДМЗ, Головний штаб, ГУМВС, УМВС

ІІ півріччя 2013 року – 2014 рік

1.3. Вивчити питання щодо впровадження в населених пунктах, зокрема віддалених, та на основних автомагістралях систем термінового зв’язку населення з міліцією.

 

ДДСО, ДГБ, ДДАІ, Головний штаб, ДМЗ,

ГУМВС, УМВС

І півріччя 2013 року

1.4. Розширити практику закордонного стажування, організації тренінгів та інших видів навчання і обміну досвідом працівників міліції, які безпосередньо взаємодіють з населенням, здійснюють заходи з профілактики та боротьби зі злочинністю, забезпечення громадської безпеки.

УМЗ, ДГБ, ГУВВ, ДКЗ

Упродовж терміну дії плану

1.5. Проводити  презентаційні, тематичні виставки сучасних технічних засобів та науково-технічних досягнень окремих служб, під час яких пропагувати можливості їх застосування для виконання соціально-економічних завдань, надання кваліфікованих послуг громадянам та установам.

ГУМВС, УМВС, ДНДІ

Упродовж терміну дії плану

1.6. Налагодити діяльність юридичних клінік при вищих навчальних закладах МВС із надання безоплатної правової допомоги населенню.

Вищі навчальні заклади

Вересень 2013 року

1.7. Активізувати шефську роботу в загальноосвітніх закладах, школах-інтернатах, будинках дитини з метою надання необхідної допомоги в соціальному захисті дітей, а також їх правовому вихованні.

УКМСД, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану


1.8. Із залученням благодійних організацій проводити благодійні заходи для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також важкохворих дітей.

Структурні підрозділи апарату МВС,ГУВВ,

ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

  

1.9. Вивчити можливість заснування при спортивних залах підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ спортивних секцій та гуртків для дітей і молоді, налагодити їх роботу.

ГУМВС, УМВС

Вересень 2013 року

 

1.10.  Ініціювати перед органами місцевої влади і місцевого самоврядування проведення в регіонах змагань з популярних серед молоді й дітей видів спорту.

ГУМВС, УМВС

За окремими планами


1.11. Проводити в загальноосвітніх закладах, школах-інтернатах, дитячих таборах відпочинку профорієнтаційно-виховні заходи із залученням курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, представників ДАІ, спецпідрозділу ,,Беркут”, внутрішніх військ, кінологічної служби тощо.

 

                                                          ГУМВС, УМВС, ДКЗ,  вищі навчальні заклади,

           УКМСД, ДГБ, ДДАІ, ГУВВ,  кінологічна служба

За окремими планами відповідних підрозділів

 

1.12. Організовувативиступи оркестрів, художніх і творчих колективів системи МВС на підприємствах, у навчальних закладах, місцях масового відпочинку населення.

ГУМВС, УМВС,

 вищі навчальні заклади, ГУВВ

                                                                     У дні державних та  професійних свят,  вихідні дні

 

2. Підвищення правосвідомості населення, розвиток правової культури.

 2.1. Забезпечити активне залучення найбільш підготовлених працівників органів внутрішніх справ та вищих навчальних закладів МВС України до проведення в загальноосвітніх закладах тематичних уроків з питань громадянського, правового виховання та забезпечення особистої безпеки.

                                                                    ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади,

                                                                                                  ДКЗ, УЗГ, ДДАІ, УБНОН,

                                                                                      УБК, ДГБ,УКМСД, ГУВВ

За окремими  планами

2.2. У взаємодії з Міністерством освіти і науки України вивчити  можливості   проведення серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів олімпіад з правил дорожнього руху, урахування при затвердженні Умов прийому до вищих навчальних закладів на 2014 рік можливостей надання переможцям преференцій при вступі на факультет безпеки дорожнього руху Донецького юридичного інституту.

ДКЗ, ДЮІ, ДДАІ

Травень 2013 року,

2013–2014 учбовий рік

 2.3. Організувати проведення працівниками міліції у навчальних закладах лекцій з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини на теми: ,,Права людини”, ,,Права дитини”. 

ГУМВС, УМВС, УКМСД

2013–2014 учбовий рік

 

2.4. У взаємодії з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України вивчити питання щодо розроблення та запровадження з нового навчального року програми правового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

УКМСД 

Серпень-вересень 2013 року

2.5. Вивчити можливості проведення на базі органів внутрішніх справ просвітницько-профілактичних заходів для різних верств населення (у тому числі молоді), зокрема, з питань правових засад діяльності міліції, безпеки громадянина, профілактики правопорушень, основ самозахисту тощо.

ГУМВС, УМВС,

вищі навчальні заклади

Вересень 2013 року

2.6. Узяти участь у щорічних виставках «Освіта та кар’єра».

 НАВС

За окремими  планами

 2.7.  Організовувати конкурси й вікторини, у тому числі інтерактивні,  з актуальних правових питань, правил безпечної поведінки на дорозі (на зразок брейн-рингу, «Що, де, коли?»)

 

ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

За окремими планами

2.8. Удосконалювати в системі МВС музейну справу, спрямовувати можливості музеїв на правове і патріотичне виховання населення, популяризацію професії правоохоронця.

 ДКЗ, Музей МВС, ГУМВС, УМВС,

 вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

 

3. Досягнення відповідності професійних і особистих якостей працівників очікуванням громадян, міжнародним стандартам.

 3.1. У межах заходів з підняття престижу служби, добору професійних кадрів опрацювати можливості щодо підвищення рівня грошового забезпечення, правової та соціальної захищеності працівників міліції, надання їм передбачених законодавством соціальних гарантій.

ДКЗ, УЮЗ, ДФЗБО

Упродовж терміну дії плану

3.2. Проаналізувати дієвість підходів до професійно-психологічного добору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ, системи визначення їх мотивації. Результати аналізу та пропозиції доповісти керівництву МВС.

ДКЗ

Липень 2013 року

3.3. Розробити та запровадити систему додаткових вимог до професійного добору кадрів на посади, де існує підвищений ризик учинення працівниками міліції корупційних діянь.

ДКЗ, ДВБ

Липень 2013 року

3.4. Здійснювати моніторинг соціально-психологічного клімату в колективах органів внутрішніх справ, вивчати рейтинг і стиль управління керівників, їх спроможність створити сприятливі умови для професійної діяльності підлеглих, моральний клімат, що сприяв би консолідації працівників.

ДКЗ, структурні підрозділи апарату МВС, ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

3.5. При підбитті підсумків діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, проведенні атестації працівників ураховувати громадську думку про їх роботу.

Структурні підрозділи апарату МВС, ГУВВ,  ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

3.6. Вивчити можливість створення на базі Національної академії внутрішніх справ ситуаційного центру для підготовки кадрового резерву керівників районної, міської та обласної ланки.

 

НАВС, ДКЗ

Вересень 2013 року

3.7. Забезпечити ведення в системах службової підготовки і підвищення кваліфікації циклу занять з розвитку загальної, мовної культури особового складу, формування навичок публічних виступів, спілкування з громадянами та журналістами.

 

ДКЗ, УЗГ, вищі навчальні заклади,

навчальні центри з підготовки працівників ОВС,

структурні підрозділи апарату МВС, ГУВВ, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

 3.8. Організувати при вищих навчальних закладах функціонування університетів культури із залученням до їх роботи представників творчої інтелігенції, духовенства, журналістів, видатних особистостей.

 

Вищі навчальні заклади

Вересень, жовтень 2013 року

3.9. Вивчити передовий міжнародний досвід у сфері взаємодії правоохоронних органів з населенням та визначити можливі шляхи його використання в діяльності органів внутрішніх справ України.

 

УМЗ, УЗГ

І піврічя 2013 року

3.10. Розробити стандарти сучасної корпоративної культури працівників органів внутрішніх справ.

 

ДКЗ, ДНДІ, вищі навчальні заклади, структурні підрозділи апарату, ГУВВ,  МВС, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

 4. Посилення співпраці з населенням у зміцненні правопорядку і профілактиці злочинності

4.1. Забезпечити систематичне поширення через ЗМІ та інтернет-мережу матеріалів профілактично-роз’яснювального характеру щодо підвищення пильності населення з метою своєчасного інформування органів внутрішніх справ про факти підготовки або вчинення злочинів, виявлення зброї, вибухових пристроїв, каналів постачання наркотиків тощо.

УЗГ, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

4.2. Вивчити можливості упровадження міжнародного досвіду співпраці з населенням, зокрема концепції Community Policing, у т.ч. щодо залучення населення до безпосередньої охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями; виявлення проблем місцевої громади, які впливають на криміногенну ситуацію на певній території, та вжиття заходів у межах компетенції.

ДГБ, УМЗ, ГУМВС, УМВС

 І півріччя 2013 року

4.3. Спільно з місцевими державними адміністраціями узагальнити практику реалізації комплексних програм профілактики злочинності, внести пропозиції щодо поширення позитивного досвіду цієї роботи, ужити заходів щодо усунення недоліків.

ГУМВС, УМВС, ДФЗБО

1 півріччя 2013 року

 4.4. Систематично роз’яснювати населенню, зокрема в ЗМІ, ймовірні загрози безпеці дітей з наданням корисних порад, спрямованих на запобігання дитячому травматизму, насильству в сім’ї, та на профілактику злочинів й інших негативних дій стосовно неповнолітніх.

УКМСД, ДГБ, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

4.5. Вивчити питання щодо можливих форм участі МВС у реалізації державної політики щодо обмеження в інформаційному просторі демонстрації проявів правового нігілізму, сцен насильства та жорстокості. Доповісти пропозиції керівництву МВС.

 УЗГ, УЮЗ,УБК,

 Травень–червень 2013 року

4.6. Сприяти створенню при загальноосвітніх і вищих навчальних закладах рад з профілактики правопорушень із залученням до їх роботи представників учнівських, студентських і педагогічних колективів, батьків учнів, працівників органів внутрішніх справ, представників органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади.

 

УКМСД, ДГБ, УБНОН,

ГУМВС, УМВС

І півріччя 2013 року

4.7. Організовувати виступи керівників органів внутрішніх справ з нагоди державних свят, Дня знань, Дня безпеки дорожнього руху в навчальних закладах, дитячих будинках, інтернатах.

 

ГУМВС, УМВС,

ДГБ, УКМСД,  ДДАІ

У відповідні дати

 

4.8. Практикувати урочисте нагородження, зокрема у трудових колективах, громадян, які надали суттєву допомогу в роботі міліції. Широко висвітлювати такі заходи в ЗМІ.

 

ГУМВС, УМВС, УЗГ

Упродовж терміну дії плану

 

4.9. Сприяти творчим і комерційним організаціям у створенні короткометражних художніх, документальних, анімаційних фільмів, відеокліпів правової та профілактичної спрямованості.

 

УЗГ, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

 

4.10. Розробитиі розповсюдити буклети з рекомендаціями щодо особистого захисту, захисту житла і майна від протиправних посягань.

                                                                                

                                                                                    ГУМВС, УМВС,УЗГ, ДГБ, ДКР

 1 півріччя 2013 року

 4.11. Розробити цикл соціальної реклами з питань безпеки дорожнього руху, забезпечення особистої безпеки громадян, дотримання громадського порядку, профілактики вживання наркотичних засобів, безпечного користування інтернет-мережею тощо та надати її для трансляції на телеканалах, радіостанціях, розміщення на зовнішніх рекламних носіях у місцях масового перебування людей.

                                                                                               

     УЗГ, ДДАІ,  УБНОН,

                                                                                      УБК, ДГБ, УКМСД,

ГУМВС, УМВС

Липень 2013 року

4.12. Вивчити можливість запровадження системи «сусідського нагляду» шляхом проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед населення (щодо алгоритмів дій у разі виявлення правопорушення або підозрілої поведінки).

 

Структурні підрозділи апарату МВС,

ГУМВС, УМВС

Листопад 2013 року

5. Підвищення інформованості населення про діяльність органів внутрішніх справ

5.1. Створити систему обов’язкового і регулярного спілкування керівного складу органів внутрішніх справ із населенням, громадськістю (зустрічі в трудових колективах, звіти  на засіданнях місцевих рад, у прямому телевізійному ефірі із відповідями на запитання аудиторії, круглі столи, дні відкритих дверей тощо).

ГУМВС, УМВС, ГУВВ, вищі навчальні заклади, УЗГ

Упродовж терміну дії плану

 

5.2. Створити та забезпечити регулярне оновлення блогів начальників органів та підрозділів внутрішніх справ, активізувати використання можливостей інтернет-мережі для висвітлення діяльності органів внутрішніх справ.

ГУМВС, УМВС, УЗГ

І півріччя 2013 року

 

         5.3. Налагодити співробітництво з адміністраціями інтернет-сторінок з метою недопущення розміщення закликів до насильства, розпалення національної ворожнечі, проявів екстремізму та іншої забороненої до поширення інформації.


УЗГ

Упродовж терміну дії плану

5.4. Проводити моніторинг висвітлення діяльності органів внутрішніх справ у ЗМІ, у разі виявлення негативної інформації ретельно перевіряти викладені факти. Вимагати спростування в кожному випадку поширення недостовірної інформації; у разі підтвердження наведених фактів, інформувати громадськість про хід усунення недоліків.

 

УЗГ, УЮЗ, структурні підрозділи апарату МВС

Упродовж терміну дії плану

5.5. Вивчити питання щодо ініціювання перед Державним комітетом з питань телебачення та радіомовлення України створення повнометражного художнього фільму про роботу міліції, а в перспективі – також художнього телесеріалу і серії документальних фільмів.

 

УЗГ

Липень 2013 року

5.6. Посилювати профілактичну спрямованість, а також орієнтованість на нагальні потреби громадян тематики теле- і радіопередач за участю керівного складу МВС, ГУМВС, УМВС, ГУВВ, організувати підготовку і демонстрацію на центральних і регіональних каналах рекламних роликів з висвітленням позитивних досягнень ОВС.

УЗГ,структурні підрозділи апарату МВС,ГУВВ,

ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

5.7. З метою підвищення рівня профорієнтаційної роботи серед цивільної молоді, належної організації добору молодого поповнення створити кінофільм про діяльність Національної академії внутрішніх справ.

НАВС, ДКЗ, УЗГ

Упродовж 2013 року

 

          5.8.  Організувати підготовку та розміщення в засобах масової інформації серії репортажів:

          5.8.1. Із Юридичного ліцею ім. Я.Кондратьєва про навчання й виховання дітей-сиріт, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків.

          5.8.2. Із Національної академії внутрішніх справ про підготовку кадрів для правоохоронних органів, зокрема слідчих, кримінальної міліції.

          5.8.3. Із Миротворчого центру НАВС про підготовку кадрів для миротворчих місій ООН.

          5.8.4.  Із Музею української міліції НАВС про зустрічі ветеранів органів внутрішніх справ з курсантами.

          5.8.5.  Із Національного музею «Чорнобиль» про учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які проявили героїзм.

          5.8.6. Про роботу дільничних інспекторів з різних регіонів України.

          5.8.7. Про діяльність районних, міських, лінійних органів кожного ГУМВС, УМВС. 

5.8.9. Про престижність служби у внутрішніх військах.                              

УЗГ, НАВС,   Всеукраїнська асоціація  «Чорнобиль» МВС, ГУМВС,  УМВС, ГУВВ

Упродовж терміну дії плану

 

5.9. З метою пропагандигероїчних буднів української міліції серед особового складу і населення якнайширше демонструвати кінофільм «Чорнобиль – наш довічний біль».

                                                                          Всеукраїнська асоціація

«Чорнобиль» МВС, ДКЗ, УЗГ

Упродовж терміну дії плану

 

         5.10. Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах профорієнтаційні заходи із розповсюдженням інформаційно-агітаційних матеріалів про діяльність органів і підрозділів,  вищих навчальних закладів МВС.

Вищі навчальні заклади, ГУМВС, УМВС

Січень-квітень

Вересень-грудень 2013, 2014 років

 

5.11.  Під час підвищення кваліфікації працівників керівної ланки передбачати розгляд питань щодо форм і методів підняття іміджу органів внутрішніх справ, шляхів зміцнення взаємодії працівників міліції з громадськістю і представниками ЗМІ.

 

Вищі навчальні заклади, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

 

 

5.12. Створити систему оперативного інформування про діяльність підрозділів міліції, що найбільше взаємодіють з населенням через інтернет- мережу. Забезпечити її наповнення різноманітною корисною для населення інформацією.

ДГБ, ДДАІ, ДДСО, УКМСД,

 ГУМВС, УМВС

Липень 2013 року, надалі – постійно

 

5.13. Забезпечити проведення акції з ознайомлення населення з діяльністю дільничних інспекторів міліції із залученням місцевих ЗМІ.

 

ДГБ,  УЗГ, ГУМВС, УМВС

І півріччя 2013 року

 

5.14. Провести дні відкритих дверей для громадян, представників засобів масової інформації, батьків військовослужбовців під час приведення до військової присяги молодого поповнення та святкування річниць створення військових частин внутрішніх військ.

 ГУВВ, УЗГ

Упродовж терміну дії плану

 

5.15. Делегувати для виступів у ЗМІ в ролі гостей студії, експертів найбільш ерудованих, з високим культурним рівнем працівників міліції, демонструвати  їх позитивні якості через розкриття у нестандартних ситуаціях.

 

Структурні підрозділи апарату МВС, УЗГ,

ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

 

5.16. Забезпечити постійну участь працівників органів внутрішніх справ у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах.

 

Структурні підрозділи  апарату МВС, ГУВВ, УМЗ,

ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

 

5.17. Опрацювати питання щодо організації відкритого проведення:

- першостей МВС України зі службово-прикладних або поширених серед населення видів спорту;

- конкурсів з професійної майстерності;

- спортивних змагань між командами працівників підрозділів ОВС та інших професійних груп (журналістів, студентів тощо).

 

ДКЗ, ГУМВС, УМВС

Липень 2013 року

5.18. З метою зміцнення взаємодії зі ЗМІ запрошувати їх представників для участі в патрулюванні, рейдах, відпрацюваннях розважальних закладів з подальшим висвітленням результатів на шпальтах періодичних видань та в ефірі.

 

УЗГ,структурні підрозділи апарату МВС,ГУВВ,

ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

 

           5.19. Забезпечити вивчення, узагальнення та висвітлення в ЗМІ вітчизняного позитивного досвіду взаємодії органів внутрішніх справ із населенням.

УЗГ, ДГБ, ГУМВС, УМВС

Упродовж терміну дії плану

 

           5.20. Організаційно та кадрово зміцнити підрозділи зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ усіх рівнів, залучати до роботи з реалізації іміджевих заходів фахівців інших підрозділів та служб, які мають досвід проведення інформаційних кампаній.

УЗГ,  ДКЗ, структурні підрозділи МВС, ГУМВС, УМВС, вищі навчальні заклади

Упродовж терміну дії плану

 

5.21. Розробити і впровадити в практичну діяльність підрозділів зв’язків з громадськістю методичні рекомендації з формування позитивного іміджу міліції.

 

ДНДІ, УЗГ

1 півріччя 2013 року

 

5.22. Проаналізувати дієвість системи відомчих друкованих видань, внести керівництву МВС пропозиції щодо доцільності зміни її концепції, шляхів підвищення інтересу до них серед працівників органів внутрішніх справ та населення. Вивчити питання щодо доцільності заснування різножанрових періодичних видань, розрахованих на конкретну цільову аудиторію.

 

УЗГ, газета «Іменем Закону»

Упродовж терміну дії плану

5.23. При співпраці зі ЗМІ вважати пріоритетною тематикою:

- соціальний ефект від щоденної роботи міліції;

- позитивний досвід участі громадськості в забезпеченні правопорядку;

- співпрацю міліції та громадських об’єднань з охорони громадського порядку;

- професійність та героїзм працівників;

- міліцейські і військові династії (із зосередженням уваги на позитивних мотивах, які спонукали молодь обрати професію батьків);

- науковий та інтелектуальний потенціал системи, участь учених, експертів, інших фахівців органів внутрішніх справ у вирішенні суспільно значущих завдань та проблем пересічних громадян;

- участь працівників органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих місіях.

 

УЗГ, газета «Іменем Закону»

Упродовж терміну дії плану

5.24. Виробити та просувати атрибути позиціонування міліції (логотипи, бренди, слогани, візуальні та звукові образи, сувенірна продукція).

 

УЗГ, ГУМВС, УМВС

                                                                                  Упродовж терміну дії плану


Головний штаб МВС України